• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 08/09.), Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 19/08.), te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni glasnik grada Slavonskog Broda br. 5/14.) Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica
-božićna drvca-

Naziv lokacije i broj mjesta:

1. Naselje Slavonija I (k.č.br. 2503/1 k.o. Brod) -  2 mjesta (br.1.i 1A)
2. Naselje Andrija Hebrang (k.č.br. 6321/1 k.o. Brod) -  2 mjesta (br.2.i 2A)
3. Podvinje – Trg sv. Antuna (k.č.br. 4375 k.o. Podvinje) -  1 mjesto (br. 3.)
4. Ulica P. Krešimira IV (k.č.br. 2558/4 k.o. Brod) -  1 mjesto (br. 4.)
5. Ulica J.J.Strrossmayera (k.č.br. 4595/1 k.o. Brod) (kod skretanja za Bakačevu ulicu) -  1 mjesto (br. 5.)
6. Zrinska ulica (k.č.br. 2935/1 k.o. Brod) (kod skretanja u Jagićevu ulicu) - 1 mjesto (br. 6.)
7. Gundulićeva ulica (k.č.br. 3468/1 k.o. Brod) (kod skretanja u Horvatovu ulicu) -  2 mjesta (br. 7. i 7A)
8. Ulica P. Krešimira IV (k.č.br. 3541/1 k.o. Brod) (ispred Hrvatskih šuma) -  1 mjesto (br. 8.)
9. Ulica E. Kumičića (k.č.br. 4879 k.o. Brod) -  1 mjesto (br. 9.)
10. Trg Josipa Stadlera (k.č.br. 3541/6 k.o. Brod) -  1 mjesto (br. 10.)
11. Ulica Petra Svačića (k.č.br. 1900/2 k.o. Brod) -  10 mjesta (br. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. )
12. Kvaternikova ulica (k.č.br. 1812/1 k.o. Brod) (Mali Pariz – ispred mjesnog doma) -  1 mjesto (br. 21.)
13. Ulica Stjepana Radića (k.č.br. 3677/5 k.o. Brod) (skretanje za Ulicu I. Vojnovića) -  1 mjesto (br. 22.)
14. Brodsko Vinogorje (k.č.br. 1117/1 k.o. Vinogorje) (ispred mjesnog doma) - 1 mjesto (br. 23.)
15. Ulica J.J.Strrossmayera (k.č.br. 4310/1 k.o. Brod) (iza parkirališta) - 1 mjesto (br. 24.)
16. Vinogradska cesta (k.č.br. 96/2 k.o. Brod) (ispred mjesnog doma) - 1 mjesto (br. 25.)
17. Ulica sv. Antuna – Mali Pariz (k.č.br. 6264/1 k.o. Brod) - 1 mjesto (br. 26.)

Javna površina daje se u zakup na vrijeme od 8 dana (od 17. do 24. prosinca 2016. godine). Broj mjesta koja se daju u zakup – 29 prodajnih mjesta prema preglednom planu koji se može pogledati na Službenim stranicama Grada, te na oglasnoj ploči Gradske Uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod.
Početna cijena za sva prodajna mjesta je 400,00 kn po mjestu-

- namjena: prodaja božićnih drvaca
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.
Sudionik natječaja u ponudi mora priložiti rješenje o upisu u odgovarajući registar, ako je poljoprivredni proizvođač potvrdu Ureda za gospodarstvo Brodsko-posavske županije o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, Potvrdu Ureda za gospodarstvo Brodsko-posavske županije o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, te potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo da nema neizmirenih obveza prema Gradu, upravna pristojba 20,00 kuna.
Sudionik natječaja u ponudi mora navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, OIB, visinu zakupnine koju nudi, te točnu oznaku lokacije za koju se natječe, točan br. mjesta na lokaciji za koje se natječe.
Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu, ili neposredno u pisarnicu Grada na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD
«NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA TRGOVINU NA MALO
IZVAN PRODAVAONICA I TRŽNICA (BOŽIĆNA DRVCA) – NE OTVARAJ»
35000 Slavonski Brod, Vukovarska 1

Rok za podnošenje prijava je 10 dana računajući od prvog narednog dana objave javnog natječaja u tisku.
Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine za pojedino mjesto.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije pristigla na natječaj.
Ponuditelj od ponude može odustati isključivo do trenutka otvaranja pristiglih ponuda, i to pisanim putem ili davanjem izjave na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, a što će se navesti u zapisniku.
Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, 22. studenog 2016. godine u 12,00 sati.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Gradonačelnik grada Slavonskog Broda.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela ovog natječaja odnosno neizbora najpovoljnije ponude bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima.
Zakašnjele i nepotpune prijave odbacit će se posebnim zaključkom.

Pregledni plan

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit