Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - Izgradnju infrastrukturne građevine prometnog sustava, cestovnog prometa -
izgradnja kolnika u Ulici Krivača II na k.č.br. 2959, 2659/4, 2660/4, 2661/2, 2662/2, 2663/1, 2665/5, 2666/5 k.o. Podvinje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja kolnika u Ulici Krivača II (pdf)