fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportskih udruga grada Slavonskog Broda

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda u 2017. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportskih udruga grada Slavonskog Broda (dalje kratko: ZSUGSB) objedinjuje i izrađuje Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa Javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda.

II.

Temeljem Programa rada ZSUGSB prijavitelji imaju obvezu dostaviti Program rada udruge za 2017. god., izvješće o radu i financijsko izvješće za prvih devet mjeseci 2016., financijski plan za 2017., preslike licenci i diploma trenera (Zakona o sportu čl. 9. i 10.) i dokaz o članstvu u Nacionalnom savezu, koji je član HOO.

Program rada:

 • program sportskog treninga
 • program natjecanja
 • održavanja sjednica izvršnih tijela i Skupštine
 • vođenje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova i blagajničkog poslovanja

Izvješće o radu i financijsko izvješće:

 • izvješće o provedenom programu rada udruge od 1.01.-30.09.2016., s prijedlogom mjera za  poboljšanje rada udruge,
 • financijsko izvješće od 1.01.-30.09.2016. (preslika Statističkog izvješća neprofitnih organizacija od 1.01.-30.09.2016.).

Financijski plan za 2017. godinu:
Prihodi od:

 • Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda,
 • Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske Županije,
 • članarine,
 • sponzora,
 • donatora,
 • obavljanja vlastite  djelatnosti

Rashodi:

svi rashodi iz Programa rada
   
Preslike licenci i diploma trenera:
- Zakona o sportu članak 9. i 10.
             
Potvrda o članstvu u Nacionalnom savezu, koji je član HOO.
Obvezno dostaviti: Ime i prezime, br. OI, adresu, br. telefona i e-mail, zastupnika u Skupštini ZSUGSB

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Slavonskom Brodu, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku s popunjenim obrascem koji  se može podići u prostorijama ZSUGSB, Stanka Vraza 2a.
Uz obrazac, te program rada i izvješća iz članka II.  potrebno je dostaviti:

 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 • presliku Statuta,
 • presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
 • detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima,

V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika ZSUGSB povjerenstvo će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 4. 11. 2016. godine.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA», Stanka Vraza 2a, 35000 Slavonski Brod,
s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2017.GODINI“
Za dodatne informacije obratiti se na telefon 410-110 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2017. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na zaključenje Ugovora.


Prilozi:
- Obrazac za prijavu (doc)
- Podaci o sportskoj udruzi (pdf)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit