fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na radno mjesto

- viši stručni referent 1- za komunalno redarstvo

Prilog:
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.68/2016 od 22.srpnja 2016. godine.