fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1-ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalnog upravnog referenta 1- za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalnog upravnog referenta 1- za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 1. lipnja 2016. godine s početkom u 9,00 sati:

1. Kristina Cimbal Ljubičić
2. Danijela Petrošević