Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građev i nske dozvole za
• građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava želj ezničkog prometa - IZGRADNJA NOVOG PROPUSTA U km 222+836 PRUGE NOVSKA -TOVARNIK - DG,

Javni poziv za uvid u spis predmeta HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture (pdf)