Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem članka  18. Odluke o davanju u najam stanova (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 7/97; 16/01; 12/03; 2/08; 13/08; 7/09 ), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje:

Natječaj za davanje u najam stanova (pdf)