fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 19., 24., 25. i 26. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije (dalje: Ustanova)  te na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja od 21. siječnja 2016. godine, Upravno vijeće Ustanove, raspisuje


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu


Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, reizborno radno mjesto, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Kandidati za ravnatelja/icu Ustanove osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    visoka stručna sprema
-    pet (5) godina radnog staža u struci
-    stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja/ice
-    prijedlog Programa rada koji sadrži plan za razvoj i unapređenje rada Ustanove.

Za izradu Programa rada kandidati sve potrebne podatke mogu dobiti na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr – kategorija Natječaji i na službenoj internetskoj stranici Ustanove za gospodarenje športskim objektima www.uzgso.hr

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente:
1.  životopis
2.  prijedlog programa rada
3.  domovnica
4.  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5.  dokaz o stručnoj spremi (diploma)
6.  dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Pisana prijava podnosi se u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu Upravno vijeće Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2/a, 35000 Slavonski Brod, uz naznaku „natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja“- ne otvaraj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tomislav Vujić

Prilog:
- Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. godinu (pdf)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit