fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda, raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
(NN br.91, od 21.08.2015.)

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za gospodarstvo na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 – za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)