fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i  61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem  u službu na određeno vrijeme


U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 - za komunalno prometno redarstvo, protupožarnu i civilnu zaštitu (pdf)

- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)