Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA, te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent 1
za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja


Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent 1 za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 3. studenog 2014. godine prema sljedećem rasporedu:

u 9,00 sati

 1.  Marijana Opačak-Orešković
 2.  Danijel Perić
 3.  Katarina Pejak
 4.  Nikolina Bilić
 5.  Željka Levačić
 6.  Mirela Jozić
 7.  Vesna Krbavac

u 10,30 sati

 1. Tomislav Šerbedžija
 2. Jelena Krijan
 3. Marija Rajković
 4. Ana Panić
 5. Anita Blažević
 6. Vjeran Pađan
 7. Mislav Mitrović
 8. Ankica Emanović


Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.