fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi:

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, kako slijedi:

1.    Klaudija Tolić-Popović
2.    Mirela Muić

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 29. listopada 2014. godine s početkom u 9,00 sati.