Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08. i 61/11.), Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda raspisao je oglas putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen dana 22.10.2014. godine za radno mjesto – viši stručni suradnik 1- za zaštitu okoliša i  prostorno uređenje grada  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, te sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE  i OBAVIJESTI KANDIDATIMA (pdf)
Opis poslova radnog mjesta - viši stručni suradnik 1 za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada