fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

- viši  upravni referent 1 - za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade

Razina obrazovanja:  sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke (VŠS, ekonomist ili upravni pravnik)
Broj izvršitelja: 1

Oglas je otvoren od 9. listopada 2014. godine do 16. listopada 2014. godine.  

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom)
„oglas: stručno osposobljavanje - ne otvarati“