Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dana 29.07.2014. godine, ovo Tijelo, zaprimilo je zahtjev, .. VODOVOD" d.o.o. iz Slavonskog Broda, N. Zrinskog 25, za izdavanje gore navedenog akta za zahvat u prostoru IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE TREĆE ZONE VODOOPSKRBE POD UTJECAJEM CS "JANIŠEVAC 2" na k.č.br. 4728, 4733, 3309, 3895, 3913, 3914, 3963/1, 3963/6, 3922, 3938/4, 3949/3 i 3950/3 k.o. Podvinje u Slavonskom Brodu, Janiševac l i Janiševac lli.

Poziv za uvid u projektnu dokumentaciju, radi izjašnjenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole (pdf)