Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji


O G L A S


ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

- viši stručni referent 1 – za financije

Razina obrazovanja:  sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
(VŠS, ekonomist ili upravni pravnik)
Broj izvršitelja: 1


Oglas je otvoren od 28. srpnja 2014. godine do 4. kolovoza 2014. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom)
„oglas: stručno osposobljavanje – ne otvarati“