fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava- izgradnja biciklističke trake u Zagrebačkoj ulici

na postojećoj građevnoj čestici 4881, 4924/1, 4924/2; k.o. Slavonski Brod i 3084; k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Zagrebačka ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)