fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - izgradnja biciklističke trake u Ulici dr. Mile Budaka - zapad

na postojećoj građevnoj čestici 4891 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica dr. Mile Budaka- zapad)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.10.2019 u 09:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)