fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava- izgradnja biciklističko- pješačke staze u Vukovarskoj ulici

na postojećoj građevnoj čestici 2494/3, 2494/1, 4896/2, 4896/1 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Vukovarska ulica)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.10.2019 u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)