fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava- izgradnja biciklističke trake u ulici Eugena Kumičića

na postojećoj građevnoj čestici 4879; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, ulica Eugena Kumičića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.10.2019 u 11:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)