fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava- izgradnja biciklističko- pješačke staze i biciklističke trake u ulici Pavla Šubića

na postojećoj građevnoj čestici 3163; k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, ulica Pavla Šubića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.10.2019 u 09:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)