fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava- izgradnja biciklističke staze, biciklističko- pješke staze i biciklističke trake u ulici Vida Došena

na postojećoj građevnoj čestici 6235/2, 6302/2, 6235/1, 6302/1 i 6236/1; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, ulica Vida Došena).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)