fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja gra đevinske dozvole za

  • građenje gra đevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - izgradnja pješačko - biciklističke staze u ulici Ivana Cankara

na postojećim gra đevnim čestici k.č.br. 5903/238, 5905, 4883; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, ulica Ivana Cankara).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)