fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - izgradnja pješačko -biciklističke staze i biciklističke trake u Mrsunjskoj ulici

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3191/1; k.o . Brodski Varo š (Slavonski Brod Mrsunjska ulica).


II. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 24.09.2019 u 14:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)