fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  •  građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava- izgradnja biciklističke staze u ulici Marina Getaldića

na postojećim građevnim čestici k.č.br. 2288/5, 3161/1, 3160/2, 3160/1; k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, ulica Marina Getaldića).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.09.2019 u 13:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)