fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava- izgradnja biciklističko - pješačka staza u Po žeškoj ulici na postojećoj građevnoj čestici 3397 k.o . Brodski Varoš (Slavonski Brod, Požeška ulica)

II. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 05.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)