fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-02/22-01/16

URBROJ: 2178/01-07-22-

Slavonski Brod, 27. srpnja 2022.

 Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a u svezi Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme– radno mjesto –samostalni upravni referent 1 – za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje te Uputama i obavijestima kandidatima Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

O B A V I J E S T

kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Javnom natječaju za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 28. srpnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, Slavonski Brod .

           

            Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi zajedno s poveznicom.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa