fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 112-02/22-01/13
URBROJ: 2178/01-07-22-12
Slavonski Brod, 19. srpnja 2022.


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 12/19.), a u svezi Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, objavljenog  pri „Burzi rada“ HZZ-a  za prijam u službu na radno mjesto – viši stručni referent 1 – za naplatu prihoda  te Uputama i obavijestima kandidatima Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 20. srpnja  2022. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, Slavonski Brod.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi zajedno s poveznicom.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja