fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/22-01/10
URBROJ: 2178/01-07-22-16
Slavonski Brod, 21.travnja 2022.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a u svezi Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, objavljenog pri „ Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  za prijam u službu na radno mjesto - samostalni upravni referent 1 - komunalni redar te Uputama i obavijestima kandidatima Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti


Obavještavamo kandidate po gore navedenom Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 22. travnja  2022. godine s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, Slavonski Brod .

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi zajedno s poveznicom.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja