fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-06/22-01/3
URBROJ: 2178/01-07-22-11
Slavonski Brod, 20.travnja 2022.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a u svezi Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br, 42/2022,  za prijam u službu na radno mjesto – viši stručni suradnik 1 – za promet - vježbenik te Uputama i obavijestima kandidatima Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

 

O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti


Obavještavamo kandidate po gore navedenom Javnom natječaju za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 21. travnja  2022. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, Slavonski Brod .

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi zajedno s poveznicom.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja