fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-02/22-01/7
URBROJ: 2178/01-07-22-18
Slavonski Brod, 29. ožujka 2022. godine


Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18 i 112/19. )  privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda donosi

 

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme

 

I.

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto viši stručni suradnik 1- za lokalnu samoupravu,  KLASA: 112-02/22-01/7;URBROJ: 2178/01-07-22-1 od 16. ožujka 2022. godine, objavljen putem   „Burze rada“ pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenim stranicama.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

PRIVREMENI PROČELNIK
Vedran Kožul, mag. iur.