fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

KLASA: 112-02/22-01/8

URBROJ: 2178/01-07-22-1

Slavonski Brod, 17. ožujka 2022. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 98/19. dalje: ZSN ),  privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto :

- viši stručni referent 1 -  za ured gradonačelnika

      - 1 ( jedan ) izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili druge društvene struke
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika.

Prilog:

Poveznice: