fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 372-03/21-01/56
URBROJ: 2178/01-05-21-02
Slavonski Brod, 09. studenog 2021.god.

 

Na temelju članka 9. Odluke o utvrđenju poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 5/99, 5/00, 1/01, 6/02, 14/02, 8/03, 16/03, 9/04, 22/05, 21/07, 15/08, 8/09 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/11, 2/11, 2/13, 9/13, 2/14, 4/16), Gradonačelnik raspisuje


N A T J E Č A J
za dodjelu na korištenje prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

 1. Predmet natječaja je dodjela na korištenje prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda na adresi Naselje Andrije Hebranga 5/15, površine 50,00 m2;
 2. Namjena prostora iz točke 1. je za rad udruga humanitarnog, socijalnog i drugog općeg značaja, organizacija i udruženja;
 3. Prostor se dodjeljuje na korištenje bez naknade s tim da korisnici prostora imaju obvezu plaćati stvarne troškove korištenja (grijanje, struja, voda, telefon, čišćenje prostorija, komunalna naknada i sl.).
 4. Uz ponudu treba dostaviti:
  • naziv udruge, organizacije, udruženja i opis registrirane djelatnosti,
  • presliku rješenja o upisu u registar udruga, oragnizacija, udruženja
  • broj žiro računa,
  • OIB
  • podatke o namjeni korištenja prostora za koji se natječe;
 5. Prostor se dodjeljuje na korištenje na vrijeme od 5 godina.
 6. Kriteriji za ocjenu povoljnosti ponude:
  • interes Grada za djelatnošću i rad navedenih u točki 2.,
  • broj članova koje udruga, organizacija, udruženje okuplja,
  • visinu materijalnih sredstava kao način financiranja i sufinanciranja.
 7. S izabranim ponuditeljem - korisnikom prostora, Gradonačelnik će zaključiti ugovor o načinu i uvjetima korištenja prostora.
 8. Ponude dostaviti poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu:

  GRAD SLAVONSKI BROD
  Povjerenstvo za provedbu natječaja
  Vukovarska 1
  35000 SLAVONSKI BROD
  s naznakom:
  “NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE PROSTORA U
  VLASNIŠTVU GRADA - NE OTVARAJ”

 9. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.
 10. Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili da nitko od ponuditelja ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj.
 11. Prikupljene ponude otvorit će se javno na sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 22. studenog 2021. godine u 08:30 sati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo