fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
KLASA: 112-06/21-01/30
URBROJ: 2178/01-07-21-9
Slavonski Brod, 8. studeni 2021.


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto stručni referent 1-za poslove pisarnice i arhiva u Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda te pregleda prijava, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, nakon otvaranja, pregleda i analize pristiglih prijava,  dostavlja


P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Obavještavamo Vas kao kandidata/tkinju po gore navedenom Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati  dana 12. studenog 2021. godine s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, Slavonski Brod sukladno Uputa i obavijesti kandidatima.

Ukoliko ne pristupite u navedeno vrijeme prethodnoj provjeri, smatrat će se da ste povukli prijavu na natječaj neovisno o razlozima nemogućnosti. Nije moguće naknadno dodatno održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda zajedno s ovim Natječajem.

Grad Slavonski Brod pridržava pravo izmjene dana i vremena održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti uslijed nepredviđenih okolnosti te se upućuju kandidati na redovitu provjeru elektroničke pošte i službenih web-stranica Grada Slavonskoga Broda.


Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja