fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-06/21-01/5
URBROJ: 2178/01-07-21-18
Slavonski Brod, 7. rujna  2021. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a vezano za Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme KLASA: 112-06/21-01/5 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 27. kolovoza 2021., objavljen putem „Narodnih novina“ br 94/2021 , „Burze rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 7. rujna 2021., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1- predškolski i školski odgoj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje


O B A V I J E S T

kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za  prijam u službu , kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 9. rujna 2021. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

   

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja