fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19 dalje: ZSN LP(R)S ), pročelnik Upravnog odjela za Graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

O G L A S

za prijam  u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo prostorno uređenje i zaštitu okoliša  na radno mjesto :

- Samostalni upravni referent 1- za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata   prostornog uređenja i gradnje

- 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • Magistar ili stručni specijalist građevinske struke (300 ECTS bodova),
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit odgovarajuće razine ili polaganje u zakonskom roku,
  • poznavanje rada na računalu.

          

Prilog:

Poveznice: