fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 6/19.) i Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 19/08.)  Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine u Brodskom Vinogorju povodom proslave crkvenog goda

  1. Vrijeme zakupa javne površine  u Brodskom Vinogorju (k.č.br.  1117/1, k.o. Brodsko Vinogorje) je na dan proslave blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza 2021. godine.
  2. Javna površina ( 2 - 3 m2 ) koristit će se za postavljanje:
    • štandova za voskara i sakralni asortiman
    • štandova za pružanje raznih usluga
    • aparata za prodaju kokica
  1. Početna cijena za korištenje navedene javne površine je:  50,00 kn/m2 dnevno
  2. Jamčevina: 100,00 kuna po mjestu

 

Prilog: