fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/21-01/63
Urbroj: 2178/01-05-21-24
Slavonski Brod, 17. svibnja 2021. godine


Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta ''Ulica Mirka Turčinovića'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 6283, 6285, 6226/2, 5785/2, 5785/3, 5784, 5783, 5642/12, 5642/34, 5642/24, 5642/25, 5642/23, 5642/2, 5642/3, 5642/4, 5642/5, 5642/6, 5642/7, 5642/8, 5642/9, 5642/10, 5642/39, 5643/13, 5648/1, 5649/1, 5650/1, 5651/5, 5653/1, 5653/2, 5654/2, 5654/47, 5614/3, 5615/2, 5617/5, 5617/4, 5618, 5620/2, 5621/3, 5622/4, 5622/6, 5623/5, 5627/2, 5629/2, 5630/4, 5630/3, 5631/2, 5632/4, 5632/3, 5632/5, 5633/4, 5637/5 k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama. Radovi započinju 20. svibnja 2021. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem, mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 21. svibnja 2021. godine, u vremenu od 9.00 – 10.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

 

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.