fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/21-01/18
URBROJ: 2178/01-07-21-40
Slavonski Brod, 9.4.2021. godine


Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13, 85/15),  a vezano za Oglas na određeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/18 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 5.3.2021., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 5.3.2021., za radno mjesto Samostalni upravni referent - komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo, daje se sljedeća

O B A V I J E S T

o ishodu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent-komunalni redar


Daje se obavijest da je po gore navedenom oglasu primljen Zrinoslav Starčević, magistar prava.

GRAD SLAVONSKI BROD