fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/21-01/8
URBROJ: 2178/01-07-21-31
Slavonski Brod, 9. travnja 2021. godine


Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13, 85/15),   a vezano za Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/8 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 12. veljače 2021., objavljen putem „Narodnih novina 14/2021, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 12.2.2021. za radno mjesto Samostalni upravni referent za pravne poslove i poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša , daje se sljedeća

O B A V I J E S T

o ishodu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
Samostalni upravni referent za pravne poslove i poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 

Daje se obavijest da je po gore navedenom javnom natječaju primljen Branimir Kajmić, magistar prava.


GRAD SLAVONSKI BROD