fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/21-01/9
URBROJ: 2178/01-07-21-35
Slavonski Brod, 9. travnja 2021. godine


Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13, 85/15),  a vezano za Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/9 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 12. veljače 2021. objavljen putem „Narodnih novina“ br.14/21, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 12.2.2021., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša , daje se sljedeća


O B A V I J E S T

o ishodu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za prostorno uređenje grada


Daje se obavijest da je po gore navedenom javnom natječaju primljen Martin Zarožinski, mag.ing.aedif.


GRAD SLAVONSKI BROD