fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 2. veljače 2021. godine (KLASA:910-04/21-06/18,URBROJ:524-07-02-01-01/2-21-4.) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.13.0377 od 22. veljače 2021. godine za provedbu projekta „Zaposlena“ faza II – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena –faza II“, u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., objavljuje se

O G L A S
za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova
RADNICA ZA PRUŽANJE PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

za potrebe provedbe projekta
„Zaposlena“ faza II – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama
s područja grada Slavonskog Broda

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti:

-  radnica za pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim i nemoćnim osobama

- 58 (pedesetosam) izvršiteljica na određeno vrijeme 

OPĆI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

  • Punoljetnost
  • Hrvatsko državljanstvo

Pored općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

POSEBNI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

  • osobe ženskog spola s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem¹ (SSS),
  • nezaposlene ženske osobe prijavljene u evidenciji HZZ-a,
  • prednost pri zapošljavanju ostvaruju: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žene žrtve obiteljskog nasilja

 

 

Prilog:


Poveznice: