fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 17 i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19 dalje: ZSN LP(R)S ), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

 
U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti:

-  viši stručni referent - voditelj/ica  projekta „Zaposlena“ faza II – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda

- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • najmanje sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke (180 ECTS bodova),
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
  • poznavanje rada na računalu.
  • posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije


Prilog:


Poveznice: