fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

GRAD SLAVONSKI BROD
KLASA: 112-02/21-01/9
URBROJ: 2178/01-07-21-11
Slavonski Brod, 15. veljače 2021. godine


Na temelju odredbe članka 19.st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. dalje: ZSNLP(R)S)  pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

ISPRAVAK JAVNOG  NATJEČAJA

Ispravlja se greška u pisanju u tekstu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/-9, URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 10. veljače 2021.godine u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za prostorno uređenje grada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 14/21, „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim web stranicama i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda dana 12. veljače 2021. godine, na način da se u točki II. u dijelu stručnih uvjeta za prijam u službu u podstavku 1. riječ „arhitektonske“ briše.

Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene.           

GRAD SLAVONSKI BROD