fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/21-01/4
URBROJ: 2178/01-07-20-22
Slavonski Brod, 2. veljače 2021. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a vezano za Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/4 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 21. siječnja 2021., objavljen putem „Narodnih novina“  , „Burze rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 20.1.2021., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti


Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za  prijam u službu, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati elektroničkim putem, odnosno putem videokonferencije dana 3. veljače 2021. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte zajedno s poveznicom.


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja