fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/21-01/5
URBROJ: 2178/01-07-21-16
Slavonski Brod, 2. veljače 2021. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a vezano za Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/5 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 20. siječnja 2021., objavljen putem „Burze rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 20.1.2021., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti


Obavještavamo kandidate po gore navedenom oglasu za  prijam u službu, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati putem videokonferencije dana 3. veljače 2021. godine s početkom u 12:20 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima i tehničkih uputa koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte zajedno s poveznicom.


Povjerenstvo za provedbu oglasa