fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/20-01/2
URBROJ: 2178/01-07-21-27
Slavonski Brod, 28. siječnja 2021.


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a u svezi javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/2 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 12. siječnja 2021. godine, objavljenog u Narodnim novinama br., 4/21,  „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim web stranicama i oglasnoj ploči Grada dana 15. siječnja 2021. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Stručni referent 1-za tehničke i komunalne poslove te Uputi i obavijesti kandidatima KLASA: 112-02/21-01/2, URBROJ: 2178/01-07-21-6  od 15. siječnja 2021. ( dalje: Uputa), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti


Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 3. veljače 2021. godine s početkom u 11:00 sati putem videokonferencije.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

U Uputi, poglavlju „Testiranje kandidata“ mijenjaju se prva tri stavka te izmijenjena glase:

„Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem testiranja znanja iz stručnog dijela i intervjua.

Stručni dio prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi se na temelju sljedećih propisa:“

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda sukladno ovoj izmjeni prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi zajedno s poveznicom.


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit