fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 17 i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19 dalje: ZSN), privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


J AV N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto:
- Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme
 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnošću, politologije, komunikologije ili srodne struke ( 300 ECTS bodova),
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku ,
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: