Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/20-01/35
URBROJ: 2178/01-07-20-11
Slavonski Brod, 29. listopada 2020.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a vezano za Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/35 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 19. listopada 2020., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 19.10.2020., za radno mjesto Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje i tehničke poslove, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

O B A V I J E S T

kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje i tehničke poslove


Obavještavamo kandidate po gore navedenom oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati putem videokonferencije dana 30. listopada 2020. godine s početkom u 9:00 sati sukladno izmjenama i dopunama Uputa i obavijesti kandidatima.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem izmijenjenih Uputa i obavijesti kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu oglasa