fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90, 27/93 i 38/09) i čl. 9 Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa i osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskoga Broda, Grad Slavonski Brod objavljuje


POZIV

ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2021. GODINU


I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Sukladno zakonu i kriterijima za vrednovanje i sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda te ocjeni izvršenja programa za 2020. godinu Grad Slavonski Brod u Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu uvrstit će:

 • redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Slavonski Brod
 • programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad
 • programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
 • program glazbenih i scenskih djelatnosti
 • program knjižnične djelatnosti
 • program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
 • program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
 • programe kulture nacionalnih manjina
 • znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
 • otkup umjetnina
 • programe kulturnih manifestacija
 • programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine
 • programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u vlasništvu grada

II.

Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju:

 • programi ustanova kulture u vlasništvu Grada
 • programi udruga građana, pravnih i fizičkih osoba koji kvalitetom svojih projekata zadovoljavaju javne potrebe u kulturi te svojom realizacijom obogaćuju kulturnu ponudu Grada Slavonskog Broda
 • programi poticanja i očuvanja brodskog kulturnog identiteta

Sve programe će obraditi Kulturno vijeće-stručna komisija, a prihvaćeni će se programi  financirati sukladno mogućnostima Proračuna.

III.

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 26. studenog 2020. godine

Uz prijedlog programa predlagatelji su dužni priložiti prijavu (obrazac) na Poziv koji mogu podići u pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1 (prizemlje) te preuzeti sa službene internet stranice Grada Slavonskog Broda.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi. Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik u kojem će biti navedeni podaci o:

 • ukupnim troškovima programa
 • dijelu sredstava koji se osigurava iz vlastitih izvora
 • dijelu sredstava koji se osigurava iz drugih izvora (županija, ministarstvo, sponzori i drugi izvori financiranja)
 • dijelu sredstava koji se traži od Grada Slavonskog Broda
 • kada je podnositelj programa posljednji put bio sufinanciran sredstvima Gradskog proračuna.
 • za udruge izvod iz sudskog registra ili registra udruga ne stariji od 6 mjeseci
 • za udruge dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske (ispis sa internet stranice Registra neprofitnih organizacija sa podacima udruge)
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • ako predlagatelj ima više prijedloga programa, svaki prijavljuje na posebnoj prijavnici i posebnoj koverti

Iznose svih troškova treba iskazati u kunama.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva treba poslati na adresu:

Grad Slavonski Brod
Upravni odjel za društvene djelatnosti
S naznakom  PRIJEDLOZI ZA 2021. godinu
Vukovarska 1, Slavonski Brod


Ispunjeni obrazac prijave, osim poštom, OBAVEZNO poslati i na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu.

 

Prilog: